PROMOTOR I ORGANITZADOR DEL FESTIVAL

CLIPPER’S LIVE
www.clippersmusic.org

Juli Guiu
President Clipper’s Live

Nuria Cardil
Assistant Presidència

Miquel Fernandez
Director Comunicació, Patrocinis i Rel Institucionals

Bernat Muntaner
Director de Booking i Management

Ricardo Yago
Director de Producció

Victor Bach
Dep de Producción

Patrícia Garcia
Dep Comunicació

Noelia Ruiz
Dep Ticketing

 

CREATIVITAT I DISSENY DEL FESTIVAL

Vainilla
vainilla.barcelona

M! Matilda Interactiva
Programació de la web del Festival
www.matilda-interactiva.cat